BYT (PANELOVÝ DŮM), PRAHA

Rok aplikace: 9-10/2018

Místo aplikace: obývací pokoj, ložnice

Rozsah aplikace: 30-35 m2

Jedná se o byt přímo pod střechou panelového domu, kde docházelo na vnějších stěnách k promrzání, kondenzaci vlhkosti na studeném povrchu stěn a tím i ke vzniku plísní. Zajímavostí na této aplikaci je přesah stěrky KLINOSAN na sádrokartonový strop, právě z důvodu umístění bytu.

Zpět na reference